Dostopnost

V Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletnega mesta www.kp-ilb.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno mesto Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. – www.kp-ilb.si. Skrbnik spletnega mesta je Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralnik zaslona, brajeva vrstica),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena uporaba različnih ravni naslovov.

 

Stopnja skladnosti

Spletno mesto www.kp-ilb.si dosega raven dostopnosti AA, kot je določena v smernicah za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 in je zaradi izjem, ki jih navajamo v nadaljevanju, delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila, ceniki),
  • različne kompleksne tabele s podatki.

 

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. za osebe s posebnimi potrebami ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite na naslov info@kp-ilb.si. V zadevo obvezno pripišite »Spletna stran – dostopnost za ranljive skupine«.

 

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
+386 1 555 58 48
gp.irsid@gov.si

 

Datum objave spletnega mesta:
Spletna stran je bila v obstoječi obliki objavljena decembra 2022.

Priprava izjave o dostopnosti:
Izjava je bila pripravljena 01.12.2022, posodobljena 24.11.2023 z uporabo metode iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.