Direktor

mag. Tomaž Umek

051 655 076
tomaz.umek@kp-ilb.si

Delovni čas

Ponedeljek – Petek
7:00 – 15:00

Uradne ure za stranke

Ponedeljek – Petek
08:00 – 10:00
12:00 – 14:00

Splošno kadrovska služba, tajništvo

Martina Vrh

05 711 06 71
info@kp-ilb.si

Računovodstvo

Jasmina Šlosar
vodja oddelka

05 711 06 78
jasmina.slosar@kp-ilb.si

Liljana Penko
obračun plač, saldakonti kupcev

05 711 06 75
liljana.penko@kp-ilb.si

Bojana Baša
referent za nabavo

05 711 06 78
bojana.basa@kp-ilb.si

Fakturni oddelek

Katja Iskra

05 711 06 77
katja.iskra@kp-ilb.si

Tehnična služba

Simon Simčič

05 711 06 79

051 672 683
simon.simcic@kp-ilb.si

Damjan Šajn

05 711 06 79

051 672 684
damjan.sajn@kp-ilb.si

Tehnična služba - elektro vzdrževanje

Matija Kacin

05 711 06 81

051 672 698
matija.kacin@kp-ilb.si

Tadej Javernik

05 711 06 81

051 355 793
tadej.javernik@kp-ilb.si

Področje vodovoda

Stojan Jagodnik
vodja službe

041 651 304
stojan.jagodnik@kp-ilb.si

Kaja Prosen
odgovorna oseba za kvaliteto pitne vode

05 711 06 86

051 672 687
kaja.prosen@kp-ilb.si

Področje kanalizacije in čistilnih naprav

Sandi Jagodnik
vodja službe

031 640 505
sandi.jagodnik@kp-ilb.si

Kristjan Šestan
prevzem grezničnih odplak

041 651 305

Področje ravnanja z odpadki

Kristjan Šestan
vodja službe

041 651 305
kristjan.sestan@kp-ilb.si

Zbirni center za ločeno zbrane odpadke

Evgen Maljevac

041 383 325

Komunalna dejavnost in pogrebna služba

Jana Martinčič

05 711 06 73
jana.martincic@kp-ilb.si

24-urna dežurna služba

Vodovod

05 711 06 84

Pogrebna služba

031 385 450

Oddaj pobudo ali predlog