Direktor

mag. Tomaž Umek

051 655 076
tomaz.umek@kp-ilb.si

Delovni čas

pon. – pet.
7.00 – 15.00

Uradne ure za stranke

pon. – pet.
8.00 – 10.00
12.00 – 14.00

Sprejemna pisarna

Jan Lilić

05 711 06 71

041 451 700
jan.lilic@kp-ilb.si

info@kp-ilb.si

Splošno kadrovska služba

Martina Vrh

05 711 06 72
martina.vrh@kp-ilb.si

Računovodstvo

Jasmina Šlosar
vodja oddelka

05 711 06 78
jasmina.slosar@kp-ilb.si

Matej Valenčič
plan in analize

05 711 06 75
matej.valencic@kp-ilb.si

Bojana Baša
referent za nabavo

05 711 06 78
bojana.basa@kp-ilb.si

Fakturni oddelek

Katja Iskra

05 711 06 77
katja.iskra@kp-ilb.si

Tehnična služba

Simon Simčič

05 711 06 79

051 672 683
simon.simcic@kp-ilb.si

Damjan Šajn

05 711 06 79

051 672 684
damjan.sajn@kp-ilb.si

Tomaž Boštjančič

GIS

05 711 06 79
tomaz.bostjancic@kp-ilb.si

Tehnična služba - elektro vzdrževanje

Sektor vodovod - kanalizacija, Delovna enota vodovod

Jure Gombač
vodja službe

041 473 411
jure.gombac@kp-ilb.si

Stojan Jagodnik

041 651 304
stojan.jagodnik@kp-ilb.si

Špela Barba
odgovorna oseba za kvaliteto pitne vode

05 711 06 86

051 672 687
spela.barba@kp-ilb.si

Sektor vodovod - kanalizacija, Delovna enota kanalizacija in čistilne naprave, prevzem grezničnih odplak

Sandi Jagodnik
vodja službe

05 711 06 80

031 640 505
sandi.jagodnik@kp-ilb.si

Sektor okolje

Kristjan Šestan
vodja sektorja

05 711 06 80

041 651 305
kristjan.sestan@kp-ilb.si

Špela Barba
operativni vodja

05 711 06 86

051 260 442
spela.barba@kp-ilb.si

Sektor okolje, Zbirni center za ločeno zbrane odpadke

Evgen Maljevac

041 383 325
evgen.maljevac@kp-ilb.si

Pokopališko pogrebna služba

Jana Martinčič
vodja službe

05 711 06 73

051 244 685
jana.martincic@kp-ilb.si

24-urna dežurna služba

Vodovod

05 711 06 84

Pogrebna služba

031 385 450

Oddaj pobudo ali predlog