V kolikor ne boste izpolnili e-vloge, nam izpolnjene in podpisane vloge vključno z dokazili v PDF formatu prosimo pošljite po e-pošti na info@kp-ilb.si, ali pa jih pošljite po klasični pošti na naslov podjetja, oz. jih oddate osebno na njegovem sedežu.

Prejemanje e-računa na e-naslov ali v spletno banko ter otvoritev ali spremembo SEPA direktne obremenitve (trajnik) lahko uredite z uporabo aplikacije Komunala.info, ki omogoča tudi oddajo števčnega stanja in pregled preteklih računov ter porab.

Navodila za aktivacijo najdete na njihovi spletni strani za prijavo (pomoč).

 

Oskrba s pitno vodo

Ravnanje z odpadno vodo

Ravnanje z odpadki

Ceniki

Veljavni ceniki naših storitev razvrščeni po dejavnostih in službah.