Preglej vse objave

Začetek kampanje ob svetovnem dnevu voda 2024 – „Voda za mir“

Vsako leto na svetovni dan voda poteka ozaveščanje in spodbujanje k ukrepanju v boju proti vodni in higienski krizi. Obeležujemo ga 22. marca pod okriljem Združenih narodov. Letošnja kampanja ob svetovnem dnevu voda nosi geslo »Voda za mir«.

Leta 2015 se je svet v okviru Agende za trajnostni razvoj 2030 zavezal k Cilju trajnostnega razvoja 6 (Sustainable Development Goal 6; SDG): dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve za vse ljudi na svetu do leta 2030.

Ključna dejstva

 • 2,2 milijarde ljudi še vedno nima varne pitne vode, vključno s 115 milijoni ljudi, ki pijejo površinsko vodo (WHO/UNICEF, 2023).
 • Približno polovica svetovnega prebivalstva se sooča s hudim pomanjkanjem vode (IPCC, 2022). Po pričakovanjih bodo te številke še narasle, k čemur bodo prispevale podnebne spremembe in rast prebivalstva (WMO, 2022).
 • Zgolj 0,5 odstotka vode na Zemlji je celinska voda, ki je na voljo za uporabo, podnebne spremembe pa ogrožajo še to zalogo. V zadnjih dvajsetih letih so se celinski vodni rezervoarji, vključno z vlažnostjo tal, snegom in ledom, krčili po 1 cm na leto, kar ima hude posledice za vodno varnost (WMO, 2021).
 • Podnebne spremembe, rast prebivalstva in vedno večje pomanjkanje vode bodo ogrozile oskrbo s hrano (IPCC, 2014), saj večina porabljene celinske vode, kar v povprečju pomeni 72 odstotkov, odpade na uporabo v kmetijstvu (ZN-Voda, 2023).
 • V zadnjih 50 letih na seznamu naravnih nesreč prevladujejo na vodo vezane nesreče in so vzrok za 70 odstotkov vseh smrti, povezanih z naravnimi nesrečami (Svetovna banka, 2022).
 • V državah, kjer se odvijajo dalj časa trajajoči konflikti, imajo otroci do 15. leta v povprečju trikrat več možnosti, da bodo umrli zaradi diaroične bolezni, ki je posledica pomanjkanja varne vode, sanitarij in higiene, kot zaradi oboroženih spopadov (UNICEF, 2019).
 • Kar 60 odstotkov svetovnih celinskih vodnih tokov so čezmejne vode. 153 držav ima ozemlje vsaj v enem od 310 čezmejnih porečij in jezer ter je popisalo 468 sistemov čezmejnih vodonosnikov (ZN-Voda, 2023).
 • Zgolj 24 držav poroča, da so vsa čezmejna porečja urejena s sporazumi o sodelovanju (ZN-Voda, 2021).
 • Koristi naložb v vodo in sanitarije odtehtajo stroške, saj te lahko prinese boljše rezultate na področju zdravja, storilnosti, okolja in družbe. Vsak dolar, vložen v vodo in sanitarije, ustvari 4,3 dolarja. (ZN-Voda GLAAS, 2014). Pri čezmejnih rekah in vodonosnikih je to zlasti povezano s proizvodnjo elektrike s hidroenergijo, upravljanjem poplav in suš, kakovostjo vode in varovanjem ekosistemov.

Kako lahko kot posamezniki prispevamo v okviru kampanje?

 • Raziščite povezavo med vodo in mirom ter preberite navdihujoče zgodbe z vsega sveta: https://www.un.org/en/observances/water-day
 • Poglobite se v dejstva UN-Water o vodi: https://www.unwater.org/water-facts
 • Preberite Poročilo ZN o razvoju vode v svetu, ki je bilo objavljeno 22. marca, o ˝Uporabi vode za mir in blaginjo˝: https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report
 • Oglejte si sistematično spremljanje in pregled napredka pri doseganju ciljev z uporabo niza globalnih kazalnikov na podatkovnem portalu SDG 6: https://www.sdg6data.org/en
 • Pomislite, kaj voda in mir pomenita za vas in ustvarite umetniško delo, pesem ali film kot navdih za druge.
 • Organizirajte pogovor v vaši šoli, skupnosti, pisarni ali organizaciji, da začnete pogovor o vodi za mir.
 • Organizirajte akcijo čiščenja obale, jezera ali reke.
 • Gostite koncert, predstavo ali športni dogodek, da bi opozorili na lokalno vodo in mir.
 • Če ste učitelj ali učenec, organizirajte/predlagajte lekcijo o vodi ali vključite celotno šolo v aktivnosti na temo vode in miru.
 • Obiščite jezero, mokrišče ali reko in izvedite več o svojem najbližjem vodnem ekosistemu.
 • Organizirajte fotografski natečaj ali lokalno razstavo na temo vode in miru.

Vir: https://www.un.org/en/observances/water-day