Preglej vse objave

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica je v petek, 2. 2. 2024, potekala okrogla miza o e-krožnem gospodarstvu, ki jo je z nagovorom odprla vodja enote, mag. Sonja Škrlj Počkaj.

Dogodek je združil strokovnjake z različnih področij, vključno z dr. Gregorjem Kovačičem, županom Občine Ilirska Bistrica, mag. Tomažem Umkom, direktorjem Komunale Ilirska Bistrica, mag. Emilom Šehićem, direktorjem družbe ZEOS, d. o. o., in Tatjano Orhini Valjavec, sekretarko na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

E-krožno gospodarstvo predstavlja inovativen pristop k upravljanju virov, ki se osredotoča na zmanjševanje odpadkov in ponovno uporabo materialov. Ta model spodbuja učinkovitejše in trajnostne prakse, ki prispevajo k zmanjšanju okoljskega odtisa in spodbujanju gospodarskega razvoja.

Projekt EcoReTech, predstavljen na dogodku, je primer praktične aplikacije e-krožnega gospodarstva. Gre za pobudo, ki jo vodijo dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, in se osredotoča na izmenjavo ter ponovno uporabo rabljene elektronske opreme. Projekt ne spodbuja samo zavesti o pomenu recikliranja in ponovne uporabe, temveč tudi aktivno prispeva k zmanjšanju elektronskega odpada.

Na okrogli mizi so gostje razpravljali o različnih vidikih e-krožnega gospodarstva, vključno z izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša ta pristop. Poudarjena je bila potreba po izobraževanju in vključevanju skupnosti ter vloga lokalnega podpora politike in podjetij pri spodbujanju krožnih praks.

Razprava je prav tako osvetlila, kako lahko e-krožno gospodarstvo spodbuja gospodarsko rast, hkrati pa ohranja okolje. Udeleženci so izpostavili pomen sodelovanja med različnimi sektorji in poudarili, da je za uspešen prehod na krožno gospodarstvo potrebna celostna strategija.

Dogodek je bil zaključen z predstavitvijo projekta EcoReTech. Ta del je bil posebej poudarjen kot praktični primer e-krožnega gospodarstva v delovanju.

Projekt EcoReTech, ki ga vodijo dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, je inovativna iniciativa, ki omogoča ljudem, da aktivno soustvarjajo pri recikliranju in ponovni uporabi elektronskih naprav. Deluje tako, da ljudje prinesejo svoje neuporabljene ali odpisane elektronske naprave v železno omaro, ki je postavljena pred Gimnazijo Ilirska Bistrica. Te naprave lahko darujejo ali zamenjajo za druge naprave. Informacije o tem, kaj je trenutno na voljo na polici, so dostopne na spletni strani projekta – ecoretech.eu. Ta pristop spodbuja krožno gospodarstvo in omogoča skupnosti, da prispeva k zmanjšanju elektronskih odpadkov in poveča trajnostno uporabo virov.

Zaključek dogodka je vključeval skupinsko fotografiranje in voden ogled EcoReTech kabineta, ki je udeležencem ponudil vpogled v delovanje projekta. Ta dogodek je bil pomemben korak pri spodbujanju zavedanja o e-krožnem gospodarstvu in njegovem vplivu na trajnostno prihodnost.

(vir: https://ilb-scpo.splet.arnes.si/)

Še več na povezavi.