Preglej vse objave

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (v nadaljevanju: ETZO), ki letos potekala med 18. in 26. novembrom, je največji in najuglednejši okoljevarstveni projekt v Evropi, namenjen ozaveščanju o zmanjševanju količine odpadkov, s poudarkom na embalaži. V tem tednu bo v 29 državah v Evropi in zunaj nje potekalo 14.522 akcij, ki se osredotočajo na zmanjšanje odpadkov, ponovno uporabo in popravilo izdelkov, recikliranje materialov in čiščenje.

V sodelovanju z vrtcem Jožefe Maslo Ilirska Bistrica bomo organizirali akcijo z naslovom Embalaža skozi oči otroka v vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, dne 22.11.2023. Vrtec Jožefe Maslo bo v tednu odpadkov pozval starše predšolskih otrok k zbiranju vseh vrst embalaže. Iz odpadnega materiala bodo izdelovali likovne izdelke, ptičje hišice in igrače. Po likovnem ustvarjanju sledi kratka lutkovna predstava po knjigi Steklenka in Plastenka, kjer otroci spoznajo, kako pomemben je odnos do narave, ločevanja, zbiranja odpadkov in samega recikliranja. Po predstavi bo sledilo izobraževanje skozi igro – pravilno ločevanje odpadkov, kjer si vsak otrok izbere odpadek, ter ga pravilno sortira v zabojnik. Po uspešnem ločevanju odpadkov sledi ogled komunalnih vozil, kjer jim bomo predstavili kako se zabojnik izprazne. Prav tako se en dan v ETZO tednu se bo namenil otroški igri izključno z odpadno embalažo.

Ostale aktivnosti bomo namenili ključnim informacijam zakaj je preventiva ključnega pomena za zmanjšanje vpliva embalaže na okolje. Aktivnosti bodo potekale preko spletne strani JP Komunale Ilirska Bistrica in družbenega omrežja Facebook.

Hvala vsem, ki ravnate odgovorno in tako skrbite za okolje.