Preglej vse objave

Sporočamo vam, da bomo z mesecem avgustom začeli vse nove zabojnike za odpadke opremljati z oblikovno prenovljenimi nalepkami, v nadaljevanju pa nameravamo tako opremiti tudi vse obstoječe zabojnike. Glavni razlog prenove nalepk je boljše informiranje oz. osveščanje uporabnikov glede pravilnega ločevanja odpadkov. V ta namen smo jih v podjetju zasnovali tako, da osrednji del nalepke v celotni širini zaseda tekstualna navedba posamezne vrste odpadkov (na barvni podlagi ki sovpada z barvo pokrova zabojnika), v zgornji tretjini je levo umeščen logotip podjetja, desno pa QR koda (s povezavo na zgibanko na spletni strani podjetja z detajlnejšo obrazložitvijo ločevanja odpadkov). V osrednjem delu spodnje tretjine je umeščena grafična ponazoritev posamezne vrste odpadkov, levo in desno ob njej pa opis kaj v posamezni zabojnik sodi in kaj ne.