Preglej vse objave

V vodarni Ilirska Bistrica je vgrajena vodna turbina Francis proizvajalca Litostroj, ki približno že desetletje ni več v funkciji oz. uporabi, nadomestili pa sta jo dve električno gnani vodni črpalki.

Prenovljen kompleks vodarne Ilirska Bistrica

Omenjena vodna turbina je v času obratovanja neposredno z močjo oz. energijo vodnega toka preko jermenskega prenosnika poganjala vodno črpalko za črpanje vode na višji nivo. Njeno delovanje in upravljanje je bilo v celoti mehansko oz. ročno, to pa je zahtevalo nenehno prisotnost posadke. Omenjeni način obratovanja je zaradi navedenega v neoptimalnih razmerah vodovodnega sistema (nizek vodostaj) predstavljal slab izkoristek turbine in vodne črpalke.

Opuščena vodna turbina Francis, Litostroj

Predmetno vodno turbino nameravamo obnoviti in predelati oz. revitalizirati v malo hidro elektrarno (MHE) za proizvodnjo električne energije, s katero bi povečali stopnjo samooskrbnosti, eventualne viške proizvedene energije pa bi oddajali v omrežje.

Pod predpostavko, da bi turbina delovala dve tretjini (2/3) leta, bi lahko za cca. 50 % zmanjšali strošek električne energije v vodarni, ki je največji porabnik električne energije v vodovodnem sistemu. Za priklop MHE v omrežje smo že pridobili elektroenergetsko soglasje .

Sredstva za revitalizacijo vodne turbine so predvidena v občinskem proračunu za leto 2024, saj je investitor predvidenih del Občina Ilirska Bistrica, ki je tudi lastnik celotne vodovodne infrastrukture.

Na Portalu javnih naročil Republike Slovenije je v ta namen objavljeno  Obvestilo o naročilu male vrednosti – Revitalizacija turbine v vodarni vodovoda Ilirska Bistrica.