Preglej vse objave

Z zaključkom leta, ki se nam nezadržno približuje, sovpada tudi zaključek projekta obnove vodarne Ilirska Bistrica. Eden največjih infrastrukturnih projektov v našem lokalnem okolju poteka v skladu z načrtovanimi aktivnostmi in je v zaključni fazi. Dograjen nov objekt za pripravo pitne vode z ultrafiltacijo je pričel s trimesečnim poskusnim obratovanjem pod nadzorom podjetja Kolektor Sisteh. Nov sistem priprave pitne vode temelji na zanesljivem odstranjevanju snovi in delcev (tudi mikroorganizmov) iz vode s procesom membranske ultrafiltracije. Z najsodobnejšo tehnologijo se zagotavlja zdravstveno ustrezna pitna voda. Prvi vzorci, odvzeti pred pričetkom poskusnega obratovanja, niso pokazali nobenih neskladij. V času poskusnega obratovanja se bo kakovost pitne vode tedensko spremljala. V tednu od 18. do 22. 12. 2023 bodo tako odvzeti vzorci za razširjeno kemijsko analizo pitne vode in redni vzorci po internem planu vzorčenja. Po trimesečnem spremljanju in analiziranju delovanja se bodo odpravile morebitne pomanjkljivosti sistema. V mesecu marcu 2024 bo vodarna predvidoma pričela z rednim obratovanjem.