Preglej vse objave

Dne, 22.5.2023 smo v okviru notranjega nadzora pitne vode skupaj z Nastavnim zavodom za javno zdravstvo iz Reke opravili mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize pitne vode na vseh treh vodovodnih sistemih v naši občini. Po končanem laboratorijskem preskušanju pitne vode, dne 25.5.2023, je bila odgovorna oseba za kakovost pitne vode obveščena o dveh neskladnih vzorcih, in sicer:

  1. VS Ilirska Bistrica, vodarna – Clostridium perfringens (3 CFU/100ml);
  2. VS Podstenjšek, vodarna – SŠMO 22°C (240 CFU/1 ml).

V odvzetem vzorcu na vodovodnem sistemu Ilirska Bistrica, v objektu po pripravi pitne vode, so bile najdene 3 bakterije Clostridium perfringens. Preskušanja za bakterije Clostridium perfringens se opravljajo, ko je vir pitne vode površinski. To so izjemno odporne bakterije, ki so dober indikator za ocenjevanje učinkovitosti dezinfekcije. Po Pravilniku o pitni vodi je Clostridium perfringens (vključno s sporami) uvrščen med indikatorske parametre. Določena mejna vrednost za Clostridium perfringens (vključno s sporami), v pitni vodi je: 0/100 ml. Ukrep o prekuhavanje pitne vode v prehrambne namene je bil izdan nemudoma, ko smo prejeli informacijo o neskladnih vzorcih. Kot upravljalec vodovodnega sistema smo po izdaji ukrepa dolžni ukrepati in poiskati možne vzroke, ki pripeljejo do neskladja. Že naslednji dan, 26.5.2023 smo ponovno odvzeli vzorec v vodarni Ilirska Bistrica na mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja. Vzorec pitne vode je bil zdravstveno ustrezen. V ponedeljek, 29.5.2023, smo odvzeli še drugi zaporedni vzorec pitne vode. V kolikor bo ta zdravstveno ustrezen, se izda preklic ukrepa prekuhavanja pitne vode v prehrambne namene. Prav tako smo kot upravljalec vodovodnega sistema, ob pojavu Clostridium perfringensa v pitni vodi, zadolženi, da odvzamemo vzorec pitne vode in opravimo mikrobiološko preiskavo na prisotnost enteroparazitov. Povpraševanje iz naše strani je že bilo posredovano v NLZOH Koper in Novo mesto. Predviden termin preiskave na prisotnost enteroparazitov naj bi bil v prvi polovici junija. Trenutno v vodarni Ilirska Bistrica potekajo dela za vzpostavitev ultrafiltracije, ki bo zagotavljala zdravstveno ustrezno pitno vodo. S sodobno tehnologijo bomo zagotovili odstranitev vseh netopnih snovi (npr. motnost vode), poleg tega pa iz vode odstranimo tudi mikroorganizme in bakterije tako, da je voda po ultrafiltraciji mikrobiološko neoporečna.

Celotna tehnologija, ki se je do sedaj uporabljala za čiščenje pitne vode je odstranjena. Trenutno poteka samo dezinfekcija pitne vode s plinskim klorom. Za pojav Clostridium perfringensa v vodovodnem sistemu Ilirska Bistrica lahko ocenjujemo, da ga dezinfekcijsko sredstvo ne zatre, saj je na-to zelo odporna bakterija.

Na vodovodnem sistemu Podstenjšek smo bili obveščeni o večjem pojavu števila skupnih mikroorganizmov pri 22°C. S tem parametrom določamo število bakterij, ki so lahko v vodi prisotne kot normalna flora. Vsako nenadno povečanje v številu teh bakterij je lahko zgodnji pokazatelj motenj kjerkoli v celotnem sistemu za oskrbo s pitno vodo. Po Pravilniku o pitni vodi je število kolonij pri 22°C uvrščeno med indikatorske parametre. Mejna vrednost za število kolonij pri 22°C je po Pravilniku o pitni vodi “brez neobičajnih sprememb”. Zaradi neznanega vzroka smo naslednji dan, 26.5.2023 odvzeli vzorec na mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja. V ponedeljek, 29.5.2023 smo bili obveščeni s strani Reškega laboratorija, da so v vodi prisotni enterokoki (5 CFU/100 ml). Po Pravilniku o pitni vodi so enterokoki uvrščeni med mikrobiološke parametre. Mejna vrednost za enterokoke v pitni vodi je: 0/100 ml. Zaradi prisotnosti mikrobiološkega neskladja je bil izdan ukrep prekuhavanja pitne vode. Istočasno so se opravili tudi hitri mikrobiološki testi z metodo Bactiquant in analizatorji MPN. Zaradi neustreznih rezultatov hitrega testiranja smo urgirali tudi s servisno službo Controlmatik, ki je prišla v torek, 30.5.2023. Pregledali smo delovanje UF in odvzeli vzorce na štirih vzorčnih mestih znotraj vodarne v Podstenjšku. Po končanih hitrih mikrobioloških testih smo prišli do ugotovitve, da je v prostoru, kjer se shranjujejo kemikalije, prišlo do zastajanja pitne vode v slepem priključku. Po daljšem izpiranju vseh izlivk na objektu se je ponovno odvzelo vzorce, ki so pokazali ustrezno higiensko stanje. Za preklic ukrepa prekuhavanja pitne vode pa moramo odvzeti dva zaporedna vzorca pitne vode, ki bosta sledila tekom tega tedna.

O sprejetih ukrepih so uporabniki pravočasno obveščeni preko spletne strani podjetja, spletne strani Občine Ilirska Bistrica, preko Radio94, regijskega centra za obveščanje Postojna, Facebook spletne strani Komunala Ilirska Bistrica, TV Galeja in preko elektronskega obveščanja.

Izmed najbolj odgovornih nalog v našem podjetju je redno spremljanje in zagotavljanje skladnosti pitne vode ter je takojšnje obveščanje v primeru zaznanih nepravilnosti nujno zaradi varovanja zdravja ljudi. V večini primerov nimamo vpliva na to, zaradi površinskega vira vode, pričakujemo pa, da bodo takšni dogodki po zaključku del v vodarni Ilirska Bistrica prej izjema kot pravilo.

 

Kaja Prosen

odgovorna oseba za kakovost pitne vode