Preglej vse objave

V okviru projekta Vzpostavitev modela reciklaže Agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmetovalce in zmanjšati negativne posledice na okolje smo v Zbirnem centru Ilirska Bistrica v Globovniku pričeli z brezplačnim zbiranjem odpadne folije z živinorejskih kmetij. Brezplačno prevzemanje odpadne folije zagotavljamo v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica, Parkom Škocjanske jame, ki sta financirala poseben zabojnik (abrol), in s partnerjem Virc, d. o. o., ki bo poskrbel za končno obdelavo odpadka. Odpadno folijo je v zbirnem centru mogoče oddati vse leto od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

Lahko je dostavljena v večjih vrečah ali v rinfuzi na prikolici ali drugem prevoznem sredstvu. Ob vstopu v zbirni center se le-ta stehta, stehtane količine in osebne podatke kmetovalca (samo ob prvi oddaji) pa se nato vnese v namensko aplikacijo. Z vidika lastnih stroškov je najbolj optimalno, da se kmetovalec odloči za dovoz, ko zbere 200 kg ali več. Pri oddaji mora imeti pri sebi KMG-MID številko in elektronski naslov, ki so osnova za izdajo tehtalnega in evidenčnega lista, s katerim bo lahko inšpekcijskim službam dokazoval pravilnost ravnanja z odpadkom. Slednjega na elektronski naslov kmetovalec prejme po tem, ko je odpadna folija predana v reciklažo.

V kolikor se bo sistem brezplačnega prevzemanja odpadne folije izkazal za uspešnega oziroma bomo na ta način uspeli zbrati dovolj veliko količino odpadne folije, bo partner Virc, d. o. o., v prihodnje pri oddaji odpadne folije posameznemu kmetovalcu priznal dobropis ob nakupu nove folije direktno pri njem oziroma pri njegovih partnerskih trgovinah.

Več o projektu na povezavi.