Preglej vse objave

Prevzem odpadne azbestne kritine bo možen do 15. decembra 2022. Prosimo vas, da čim prej pošljete vlogo za odvoz odpadnega azbesta.

Občina Ilirska Bistrica v letu 2022 sofinancira odvoz, oddajo in deponiranje odpadne azbestne kritine in sicer 69,00 EUR/t krije lastnik oziroma upravljalec objekta kateri se nahaja v občini Ilirska Bistrica, preostali del v višini 331,80 EUR/t pa krije Občina.

cena v EUR/kg brez DDV cena v EUR/t brez DDV
0,4008 400,80
Občina Ilirska Bistrica plača 0,3318 331,80
Lastnik plača 0,0690 69,00

Odvoz, oddaja in deponiranje odpadne azbestne kritine se izvaja na podlagi vloge za odvoz podane s strani lastnika oz. upravljalca objekta.

Pred prevzemom morajo biti odpadki pripravljeni v  skladu s 3. in 4. odstavkom 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest: azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.

Izvajalec ni dolžan prevzeti odpadkov, ki ne bodo pripravljeni skladno z zgoraj navedeno Uredbo!