Preglej vse objave

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je pobuda, ki poteka vsako leto novembra, s ciljem ozaveščanja o pomenu zmanjševanja odpadkov in spodbujanja trajnostnih praks. Namen pobude je zmanjšati količino proizvedenih odpadkov, spodbujati ponovno uporabo in recikliranje, ter ozaveščati ljudi o vplivu odpadkov na okolje. Letošnji ETZO, ki je potekal med 18. in 26. novembrom, je v ospredje postavil embalažo.

Glavna dejavnost, ki smo ji namenili kar nekaj pozornosti, je bilo medsebojno sodelovanje z vrtcem Jožefe Maslo Ilirska Bistrica. S skupnimi močmi smo organizirali akcijo z naslovom Embalaža skozi oči otroka v vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica. Vrtec Jožefe Maslo je predšolske otroke pozval k zbiranju vseh vrst embalaže (zamaške, kartonaste tulce, tetrapake, plastične posode pralnih praškov, plastenke). Iz odpadnega materiala so izdelovali likovne izdelke, ptičje hišice in igrače. Z vzgojiteljicami so otroci raziskovali kakšne vrste embalaže poznajo in v kateri zabojnik odlagajo, iskali rešitve za njeno ponovno uporabo ter iskali ideje, s čim bi lahko embalažo za enkratno uporabo nadomestili. Prav tako, so en dan namenili igri, ki je vključevala igrače narejene izključno iz odpadne embalaže. Zanimivo, kaj ne? S strani JP Komunala Ilirska Bistrica so si otroci ogledali lutkovno predstavo po knjigi Steklenka in Plastenka, kjer otroci spoznavajo, kako pomemben je odnos do narave, ločevanja, zbiranja odpadkov in samega recikliranja. Po predstavi je sledilo izobraževanje skozi igro – pravilno ločevanje odpadkov, kjer si je vsak otrok izbral odpadek, ter ga pravilno sortiral v zabojnik. Skozi pogovor so spoznavali ločevanje papirja, stekla, embalaže, biorazgradljivih odpadkov in ostanka komunalnih odpadkov. Po uspešnem ločevanju odpadkov je sledil ogled komunalnih vozil – smetarskega vozila in pometača. Za otroke je bilo to največje darilo.

Cilj vseh dejavnosti v ETZO tednu je, da otroci spoznavajo različne vrste embalaže ter možnosti za njihovo ponovno uporabo. Razvijanje kritičnega mišljenja in odnosa do embalaže ter ostalih frakcij, v smislu razvrščanja v ustrezen zabojnik, njene predelave, ponovne uporabe in možnosti nadomeščanja z embalažo, ki je bolj prijazna okolju.

JP Komunala Ilirska Bistrica se zahvaljuje ilirskobistriškemu vrtcu za tvorno sodelovanje in skupno podporo našim naporom za zmanjševanje negativnega vpliva odpadkov na okolje. Naš cilj je zmanjšati količino odpadkov na njihovem izvoru, zato menimo, da je izobraževanje naših najmlajših ključno za dosego tega cilja.

Na povabilo Komunale Idrija, v petek, 24.11.2023, smo udeležili dogodka Tržnica ponovne uporabe.  Tržnica je potekala pred mestno dnevno sobo Pr’ Golitu na Mestnem trgu v Idriji. Namen projekta je bil ozaveščanje občanov o načinih zmanjševanja odpadkov, vplivih odpadkov na okolje, ozaveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki in o možnostih njihove ponovne uporabe. Na tržnici je organizator ponujal rabljene, a še vedno uporabne predmete in oblačila po simbolični ceni. Potekale so tudi delavnice, kjer so prikazali izdelavo denarnice iz odpadnega tekstila, izdelavo mozaika iz odpadnih zamaškov in popravilo strganih kosov oblek. Poskrbeli so tudi za malico brez odpadkov. Obiskovalci dogodka so bili namreč pozvani, da  krožnik oz. posodo za shranjevanje in pribor prinesejo s seboj.

Ostale aktivnosti smo namenili ključnim informacijam zakaj je preventiva ključnega pomena za zmanjšanje vpliva embalaže na okolje. Aktivnosti so potekale preko spletne strani JP Komunale Ilirska Bistrica in družbenega omrežja Facebook.