Preglej vse objave

V začetku tega tedna se je v naselju Soze v sklopu investicijskega vzdrževanja zaradi dotrajanosti in relativno velikega števila okvar, naposled začela rekonstrukcija odseka javnega vodovoda v skupni dolžini cca. 150 m.  Predmetna rekonstrukcija predstavlja zamenjavo jaškov, cevi in fazonskih kosov v celoti, dela pa bodo predvidoma zaključena do konca meseca maja, ob ugodnih vremenskih pogojih lahko tudi prej.

Ob tej priložnosti se vsem prebivalcem zahvaljujemo za razumevanje.