Preglej vse objave

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., je kot izvajalec javne gospodarske službe v Občini Ilirska Bistrica zagotovil izvedbo sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov iz črne tipizirane posode (v nadaljevanju: MKO). Analizi sta bili opravljeni skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/18, 44/22 – ZVO – 2). Dne 15.3.2023 sta bili izvedeni dve sortirni analizi z namenom določitve sestave preostanka mešanih komunalnih odpadkov.

Z ugotovljenimi rezultati ne moremo biti povsem zadovoljni, saj MKO v obeh vzorcih sestavljata dobrih 18 % biološko razgradljivih odpadkov, ki zelo negativno vplivajo na sestavo odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter cca. 21 % drugih vrst odpadkov (mešana embalaža, papir, steklo), ki bi jih lahko ponovno uporabili, reciklirali ali koristno porabili v drugih postopkih predelave. Z neprimernim ločevanjem »uporabnih« odpadkov (mešana embalaža, papir, steklo,) se je čedalje težje znebiti ogromnih količin MKO. Drugi negativni vidik pa je ta, da se odpadki, ki bi lahko predstavljali surovine odlagajo in s tem po nepotrebnem onesnažujejo okolico, ter povzročajo dodatne stroške

Ponovno pozivamo, da ste pri ločevanju odpadkov bolj dosledni in odgovorni do okolja.

Več v priponki: Sortirna analiza MKO za leto 2023 v Občini Ilirska BIstrica