Preglej vse objave

S projektom Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (ETZO) ozaveščamo o pomenu in problematiki onesnaževanja okolja z odpadki. Glavna tema letošnje izvedbe ETZO-ja je bil Tekstil. Tekstilna industrija je ena izmed tistih, ki imajo največji negativen vpliv na naše okolje, še posebej negativen je njen vpliv na rabo tal in onesnaževanje voda – velik problem so tudi znatne količine toplogrednih plinov, ki se ustvarjajo ob proizvodnji tekstilnih surovin in tekstila samega.

Omenjenega projekta se letno udeležujejo številne javne ustanove, kot so vrtci, šole, izobraževalno-varstveni zavodi in seveda javna komunalna podjetja. V ilirskobistriškem komunalnem podjetju smo se odločili, da bomo letošnji EZTO naslovili s akcijo zbiranja tekstila »od vrat do vrat«. Naša gospodinjstva smo povabili k sodelovanju in jim omogočili brezplačno oddajo raznih tekstilnih proizvodov. Presenečeni smo bili nad precej dobrim odzivom naših občanov, saj smo v nekaj dneh zbrali skoraj 900 kg oblačil, posteljnine, čevljev, pokrival, torbic in ostalega tekstilnega materiala. Zadovoljni smo bili tudi z upoštevanjem naših usmeritev glede vrste in stanja v katerem naj bi oddano blago bilo. Akcijo smo izvedli v sodelovanju z lokalnim združenjem Rdečega križa, ki smo mu po končani akciji in skrbnem pregledu zbranega blaga, to tudi predali. Posebna zahvala za korektno sodelovanje in proaktiven odnos gre ge. Jožici Vidmar, vodji ilirskobistriškega Rdečega križa.

Zavezujemo se, da bomo tudi v prihodnje sledili trendom in aktivnostim pri tovrstnih projektih. Verjamemo, da je ozaveščenost in lastna aktivnost ključ do uspeha pri zmanjševanju negativnih vplivov odpadkov na okolje.