Preglej vse objave

Obveščamo vas, da na pokopališču Ilirska Bistrica poteka prvi sklop večjih vzdrževalnih del, ki so v zaključni fazi. Slednja v veliki meri predstavljajo hortikulturna dela v sklopu katerih se je odstranilo obstoječe preraslo drevje (ciprese) vzdolž podpornih zidov ob osrednji dostopni cesti pokopališča (Župančičeva ulica), vse od poslovilnega objekta do zaključka parkirišča. Obstoječe grmovnice ob zidu se je ohranilo in jih uredilo. Odstranjeno drevje so nadomestile ustreznejše, prostorsko manj obsežne hortikulturne zasaditve v kombinaciji listavcev in iglavcev, tako zasajene “obcestne grede” pa se je pokrilo z geo-tekstilom in nasulo s peščenim drobljencem. Na novo je bila v istem konceptu izvedena tudi zasaditev osrednjega dela zelenice med dostopno cesto in opornim zidom pokopališča, zelenica pa je bila v celoti prekrita z novo travno rušo. Po zaključku hortikulturnih del je predvidena še posodobitev obstoječih zabojnikov za odpadke. Naslednje faze vzdrževalnih del bodo sledile v bližnji prihodnosti.