Preglej vse objave

Želja po večji predanosti oz. pripadnosti lokalnemu okolju nas je popeljala do medsebojnega sodelovanja z najpomembnejšimi ustanovami v občini Ilirska Bistrica na področju izobraževanja – vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami.

Skupni cilj spoznavnih srečanj je medsebojno spoznavanje in razvijanje novih projektnih aktivnosti na področju varstva okolja. Otroci in mladi bodo skozi projektne aktivnosti oz. različna izobraževanja spoznavali različne dejavnosti s katerimi se srečujemo znotraj podjetja. Največji poudarek bomo namenili področju oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki in odpadno vodo.  Med srečanji smo prišli do zanimivih zaključkov in idej, ki jih bomo v prihodnjih šolskih letih dobro udejanjali.

Zahvaljujemo se vsem ravnateljicam, Ines Piljić, Aleksandri Vadnjal, mag. Sonji Škrlj Počkaj, Mateji Maljevac, Klavdiji Sotlar, Mirjam Vrh, Anji Valenčić Štemberger in ravnatelju Mateju Grahorju.