Preglej vse objave

V javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica smo v želji po večji predanosti oz. pripadnosti lokalnemu okolju in pristnejšem stiku z njegovimi prebivalci razvili novo celostno podobo podjetja.

Slednja v osnovi predstavlja izbiro novega logotipa (znaka) in slogana, ki temelji na povezovanju prepoznavnih geografskih značilnosti okolja in oskrbe s pitno vodo, kot primarne dejavnosti podjetja.

Kontura oz. obris logotipa povzema obliko vodne kaplje in tako ponazarja glavno dejavnost podjetja – vodooskrbo, v njej umeščena stilizirana silhueta dveh snežniških vrhov pa umeščenost v širšem geografskem prostoru. Modra barva simbolizira padavine, ki padajo na snežniško planoto in napajajo vodne vire oz. vodo, bela zasnežene snežniške vrhove oz. čistost, zelena pa snežniške gozdove oz.  okolju prijazne storitve.

Slogan “čisto naše” dodatno poudari izraz lokalni pripadnosti in predanost k ohranjanju zdravega in čistega naravnega okolja.

Rezultat je čista, enostavna in sodobna grafična podoba, razumljiva komurkoli, posebej namenjena poistovetenju s prebivalci, ki se z njo dnevno srečujejo.

Želja po približanju sodobnim medijem in prebivalcem se udejanja tudi in predvsem z novim spletnim mestom, ki ga predstavljamo kot podaljšek in prvo aplikacijo celostne podobe, namenjeno boljši in lažji komunikaciji med podjetjem in vsemi deležniki. Slogan “čisto naše” nenazadnje izraža tudi željo, da bi prebivalci in odjemalci storitev podjetja nasploh vzeli podobo in nov nastop kot domač in svoj, se na storitve zanesli še bolj kot doslej in JP Komunalo Ilirska Bistrica razumeli kot partnerja vsakodnevnega življenja v lokalni skupnosti.