Preglej vse objave

V mesecu januarju smo drugo leto zapored obiskali vse izobraževalne ustanove v občini – vrtce, osnovne šole in gimnazijo.

Namen obiska je krepitev medsebojnega sodelovanja in snovanje skupnih aktivnosti na področju okoljevarstvenih dejavnosti. Skupaj z izobraževalnimi ustanovami in mladimi, ki so vključeni vanje, želimo soustvarjati družbo, v kateri bo prav vsak posameznik ravnal odgovorno in okolju prijazno. Želimo soustvarjati družbo, ki bo živela po bolj trajnostno naravnanih načelih in bo sestavljena iz kritičnih uporabnikov.

Ob tej priložnosti smo vsem izobraževalnim ustanovam razdelili stenske koledarje za leto 2024. Želimo si, da bo koledar vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem služil kot učni pripomoček, saj je oblikovan na temo odpadkov in uporabniku nudi nasvete o pravilnem ravnanju z 12 vrstami oz. frakcijami odpadkov, s katerimi se najpogosteje srečujemo.

Zahvaljujemo se ravnateljicam mag. Sonji Škrlj Počkaj, Nataši Olenik, Aleksandri Vadnjal, Mateji Maljevac, mag. Klavdiji Sotlar, Mirjam Vrh, Anji Valenčić Štemberger, Ingrid Fatur, sestri Marjetki Jeralič in ravnatelju Mateju Grahorju, s pomočjo katerih bodo koraki do skupnih ciljev lažji.