Preglej vse objave

Vodarna Ilirska Bistrica je v trimesečnem poskusnem obratovanju. V tem času se spremlja in analizira celotno delovanje naprave ter optimizira njeno delovanje. Dne 14.2.2024 se je v sklopu nalog izvedel preizkus izpada električne energije in vodarna se je avtomatsko vzpostavila v optimalno delovanje.

Dne 21.2.2024 je Elektro Primorska, d.d, na podlagi vzdrževalne pogodbe izvedla redno letno revizijo transformatorja. Ob izpadu električne energije se je le-ta avtomatsko preklopil na generator, ki se nahaja na objektu. Ob tem pa je iz še nepojasnjenih razlogov prišlo do izpada komunikacije na nivoju krmilnika ultrafiltracije, kar je onemogočilo čiščenje surove vode. Izvajalec nove vodarne je napako odpravil v dveh urah, vendar smo bili zaradi nemotenega delovanja vodovodnega sistema primorani v sistem poslati 80 m3 surove, neočiščene vode.

Zakonodaja nam kot upravljalcu vodovodnega sistema narekuje, da v primeru kakršnegakoli izpada faze v delovanju naprave, ne glede na rezultate mikrobioloških preskusov, zahteva, da razglasimo začasni ukrep prekuhavanja. Ukrep prekuhavanja pitne vode velja, dokler se s ponovnim vzorčenjem ne dokaže skladnosti pitne vode.

Na podlagi ukrepa prekuhavanja se je naslednji dan izvedlo vzorčenje pitne vode v vodarni Ilirska Bistrica in po njenem omrežju. Trajanje mikrobioloških preskusov traja 2-3 dni. Vsi vzorci iz dne 22.2.2024 so skladni z Uredbo o pitni vodi, kar pomeni, da je pitna voda ponovno zdravstveno ustrezna in skladna. Zato danes, 24.2.2024, izdajamo preklic ukrepa prekuhavanja z dodatnimi priporočili uporabnikom na spodnjih povezavah:

V JP Komunala Ilirska Bistrica si prizadevamo, da je pitna voda za naše občane zdravstveno ustrezna in skladna. Vsi v podjetju stremimo k temu, da pitna voda ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje naših uporabnikov, zato smo kljub kratkemu nedelovanju naprave za čiščenje vode, izdali ukrep. Izvajalec prenovljene vodarne pa bo v prihodnjem tednu analiziral prekinitve delovanja, tako, da v času rednega obratovanja ne bo prihajalo do takih zapletov.