Preglej vse objave

V Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. (JP Komunala) poteka inšpekcijski nadzor Finančne uprave Republike Slovenije. Inšpektor ugotavlja, da v Občini Ilirska Bistrica večina uporabnikov (fizične in pravne osebe) redno plačuje z zakonodajo določeno okoljsko dajatev za komunalne odpadne vode, hkrati pa iz evidenc izhaja, da se približno 1.800 oziroma 14 odstotkov uporabnikom te dajatve doslej ni zaračunavalo.

Okoljsko dajatev so po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15) dolžni plačevati vsi uporabniki stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, in sicer ne glede na to, ali se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema ali lastnih vodnih zajetij, saj se dajatev navezuje na odpadne vode, ki onesnažujejo okolje z odvajanjem te odpadne vode. Skladno s predpisi okoljsko dajatev zaračunava JP Komunala, ki mora ta sredstva vplačati na podračun FURS. Okoljska dajatev tako ni prihodek JP Komunala.

Glede na ugotovitve inšpekcijskega nadzora bodo v teh dneh uporabniki, ki doslej niso bili pozvani k plačevanju dajatve, prejeli obvestilo o pričetku zaračunavanja le-tega s 1. 1. 2024. Mesečni znesek okoljske dajatve je določen v uredbi in se razlikuje glede na stopnjo obremenjevanja okolja (v večini primerov znaša 2,20 evra/osebo/mesec; 10-krat manj, 0,22 evra/osebo/mesec, plačujejo uporabniki malih komunalnih čistilnih naprav, ki so ustrezne in kjer se izvajajo redni monitoringi). Investitorji v male komunalne čistilne naprave lahko tudi izkoristijo možnost sofinanciranja iz občinskega proračuna v višini 1.000 evrov – povezava na razpis.

Več informacij je na voljo v dokumentu.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.