Preglej vse objave

Obveščamo vas, da so se s 1.2.2023 spremenile cene storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja z odpadki. Cene je potrdil Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 3. redni seji dne 23.2.2023. Cenik ravnanja z odpadki za pravne osebe je bil potrjen 28.2.2023.

Nove cene so bile določene z elaboratom za določitev cen za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki smo ga kot izvajalci dolžni pripraviti vsako leto.

Na stroške poslovanja v letu 2022 in 2023 bistveno vplivajo višji stroški storitev obdelovalcev odpadkov in bistveno večji stroški električne energije, ki neposredno vplivajo na stroške izvajanja posameznih služb.

Obrazložitev povišanja cen storitev gospodarskih javnih služb – marec 2023

Obrazložitev povišanja cen storitev gospodarskih javnih služb za pravne osebe – marec 2023

Hvala za razumevanje.

Na tej povezavi lahko dostopate še do objave pojasnila s strani Občine Ilirska Bistrica, z dne 8.3.2023.