Preglej vse objave

Letno poročilo o skladnosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanja parametrov pitne vode za leto 2022 na oskrbovanih območjih, kjer gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.. Letno poročilo zajema izvajanje notranjega nadzora ter rezultate preskusov pitne vode notranjega nadzora in državnega monitoringa.

Poročilo je uporabnikom pitne vode vedno dostopno na spletni strani https://kp-ilb.si/dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/, kjer so dostopni tudi drugi pomembnejši podatki o oskrbi s pitno vodo.

Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2022