Preglej vse objave

V 2. odstavku 11. člena trenutno veljavnega Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 54/15) je navedeno: “Prevzem komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ilirska Bistrica je za občane Ilirske Bistrice, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, brezplačen dvakrat letno v količini avtomobilske prikolice do 250 kg ob predložitvi plačane položnice za komunalne storitve za predhodni mesec. Večje količine navedenih odpadkov se v zbirni center prevzame, stehta in povzročitelju zaračuna po veljavnem ceniku.”

Ker pa do letošnjega leta niso bili vzpostavljeni pogoji za izvajanje tehtanja odpadkov in so določila veljavnega pravilnika nejasna, se zaračunavanje prevzema odpadkov ne izvaja.

V letošnjem letu je bil v Zbirnem centru Ilirska Bistrica dograjen vstopno tehtalni objekt. V pripravi sta nov odlok in tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki (ki ju bo obravnaval in sprejel občinski svet) ter vzpostavitev informacijskega sistema za identifikacijo uporabnikov. Najmanj do sprejetja omenjene predmetne zakonodaje ter vzpostavitve informacijskega sistema se v dogovoru z občino Ilirska Bistrica zaračunavanje pripeljanih odpadkov ne bo izvajalo. Izvajata se le tehtanje in evidentiranje odpadkov.

Postavitev »rampe« oziroma tehtanje odpadkov je bil povod za številna, utemeljena vprašanja občank in občanov. Vsa vprašanja in pomisleke bomo preučili in jih upoštevali pri pripravi osnutkov omenjene nove predmetne zakonodaje.
Odgovore na pogosta vprašanja lahko najdete na spletni strani v rubriki Pogosto zastavljena vprašanja.

Cilj Komunale in Občine je, da odpadki ne bi končali v naravi. Verjamemo, da je to tudi cilj vseh prebivalcev občine.