Preglej vse objave

Ena izmed nalog izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki je ozaveščanje uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Otroci so tista ciljna skupina, ki svoje vedenje in navade šele oblikuje, so izredno dojemljivi za nove stvari in s svojim ekološkim ravnanjem pozitivno vplivajo tudi na ravnanje in obnašanje odraslih v domačem okolju. Naši najmlajši uporabniki se doma kaj hitro prelevijo v vlogo učitelja in pripravijo marsikaterega očeta, mamo, babico ali dedka, pa tudi starejšo sestro in brata, da začne razmišljati o problematiki ravnanja z odpadki.

V Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. poskušamo otrokom nameniti velik del pozornosti, saj primeri iz prakse vedno znova potrjujejo, da pregovor »Kar se Janezek nauči, to Janez zna!« še kako drži. Tako smo 23. 1. 2024 s Steklenko in Plastenko obiskali otroke iz vrtca pri Osnovni šoli Podgora Kuteževo. Steklenka in Plastenka, glavni junakinji lutkovne igrice, sta otroke popeljali skozi zgodbo o odnosu ljudi do narave. Otroci so se seznanili z načinom ravnanja z odpadki, ločevanjem, zbiranjem in recikliranjem, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja vseh nas zdaj in v prihodnosti. V drugem delu obiska so otroci spoznali vrste zabojnikov za ločevanje odpadkov in pridno razvrščali odpadke v ustrezne zabojnike. Za otroke je bila »pika na i« ogled smetarskega vozila in to, da so se lahko povzpeli v kabino vozila. Iskrivi nasmehi otrok, ki smo jih pri tem ujeli v objektiv fotoaparata, govorijo sami zase.

Delo z otroki je najhvaležnejše opravilo in daje največje rezultate ob sorazmerno nizkih vlaganjih. Steklenka in plastenka bosta zato v prihodnjih tednih obiskali tudi otroke v ostalih vrtcih po naši občini.