Preglej vse objave

Vpliv embalaže na okolje je odvisen od materiala. Plastična embalaža je najbolj ogljično intenziven material, saj v življenjskem ciklu ene tone plastične embalaže izpusti skupno 1,8 tone CO₂. Sledita papir/karton in steklo, ki imata emisije 809 oziroma 565 kg CO₂ na tono. Lesena embalaža ima 19 kg neto emisij CO₂ na tono (vir: poročilo Eunomie iz decembra 2021 na podlagi podatkov EUROSTAT).

Ocena poročil Komisije o zgodnjem opozarjanju je doslej pokazala, da je plastika najbolj zahteven tok odpadne embalaže v smislu recikliranja. Ocena je pokazala, da bi lahko 19 držav članic leta 2025 ne dosegle cilja 50-odstotnega recikliranja. Glavni razlogi za nedoseganje ciljev recikliranja so nizke stopnje ločenega zbiranja odpadne plastične embalaže. To še bolj pojasnjuje, kako pomembno je spodbujati preprečevanje nastajanja odpadne embalaže, saj samo recikliranje ne more biti rešitev.