Preglej vse objave

Obilno deževje v jesenskem in spomladanskem času dvigne nivo vode v vodostajih, ki so vir naše pitne vode. Za končne uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Ilirska Bistrica pa deževje prinese velike nevšečnosti, saj prihaja do povečane motnosti. Obstoječa tehnologija za pripravo pitne vode ne uspe ustrezno obdelati, zato se vedno razglasi ukrep prekuhavanja pitne vode v prehrambne namene.

S prekuhavanjem pitne vode odpravimo mikrobiološko onesnaženost pitne vode in je praviloma kratkoročen ukrep. Ta je potreben zaradi varovanja zdravja ljudi, če uporaba pitne vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje. Suho vreme pa prinese ustalitev vodostajev in posledično tudi ustrezne meritve ter odpravo trenutno veljavnega ukrepa prekuhavanja pitne vode.

Ob tem pa je potrebno omeniti dejstvo, da se v vodarni Ilirska Bistrica izvajajo vsa potrebna dela za nadgradnjo vodovodnega sistema. V drugi polovici prihodnjega leta bomo z namestitvijo ultrafiltracije in opreme zagotavljali stabilno vodooskrbo, ki ne bo dovzetna za vremenske pojave. Nova tehnologija in celovita vzpostavitev sodobne opreme v vodarni bo preprečevala vdor delcev, ki povzročajo motnost vode.

Kaj pomeni motnost?
Motnost je merilo za prepustnost svetlobe skozi vzorec vode in je odvisna od prisotnosti koloidnih delcev in finih suspendiranih snovi. Določamo jo v t.i. NTU. Motnost vode je pokazatelj prisotnosti delcev, velikosti od 1nm do 1mm. Delce tvorijo anorganske in organske snovi ter mikroorganizmi (glineni delci, mulj, koloidni delci, huminske snovi, alge, plankton, bakterije, itd.). Posamezne komponente se med seboj lahko povezujejo: npr. glineno – organski del.

Večjo motnost izmerimo v površinskih vodah, v podtalnici je običajno nizka (če ta ni v stiku s površinsko vodo). Motnost je lahko tudi posledica dviganja usedline oziroma luščenja biofilma v distribucijskem sistemu (ko se zaradi različnih razlogov izpraznijo cevovodi oziroma spreminjajo hitrosti vode v cevovodu). Povečana motnost na pipi lahko kaže tudi na poškodbe cevovoda in posledično kontaminacijo vode, dviganje usedline ali luščenje biofilma v distribucijskem sistemu. Zato je za ocenjevanje nujno poznavanje stanja vodovodnega omrežja sistema za oskrbo s pitno vodo in hišnega vodovodnega omrežja (v kolikor je povišana motnost izmerjena na pipi uporabnika).

Delci lahko predstavljajo neposredno ali posredno nevarnost za zdravje ljudi. Motnost je eden od parametrov, ki sam pove zelo malo. Prav zato spremembe motnosti ocenjujemo v povezavi z vrednostmi ostalih parametrov (veliko nam pove rezidual v povezavi z motnostjo in vremenskimi razmerami oziroma izvajanji raznih del na omrežju). Pomaga pri globalni oceni kakovosti vode in je pomemben parameter v procesu nadzora, priprave in distribucije vode.