Preglej vse objave

Prihajajo mrzli zimski dnevi s temperaturami pod lediščem, zato pozivamo vse uporabnike javnega vodovoda, da v skladu z 29. členom veljavnega Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ilirska Bistrica ustrezno zaščitijo svoje vodomere pred zmrzaljo.

Vodomer lahko zaščitite na več načinov in sicer:
– z izolacijo vodomernega jaška in pokrova,
– s preprečitvijo kroženja hladnega zraka v vodomernem jašku,
– s kroženjem vode po instalaciji (rahlo pripiranje pipe).

Za ustrezno izolacijo vodomernih jaškov in njihovih pokrovov predlagamo uporabo toplotnoizolacijskih plošč EPS (»stiropor«) ali XPS (»stirodur«).
Uporaba slame, listja, tekstila in podobnih materialov zaradi njihove velike vpojnosti vode ni ustrezna.

Voda v nezaščitenih vodomerih zmrzne in jih poškoduje tako, da jih je potrebno zamenjati. Zamenjavo vodomera lahko izvede le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo oz. upravljavec (JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.), stroški zamenjave pa v celoti bremenijo uporabnika.

Obenem je tudi priporočljivo prekiniti dotok vode vsem zunanjim odjemnim mestom (vrtne pipe,…) njihove cevovode pa izprazniti.

V spodnji galeriji si lahko ogledate primer ustrezno izoliranega vodomernega jaška.