Preglej vsa aktualna javna naročila in razpise
Rok za prijavo: 27. 02. 2024

Objavljamo razpis za zasedbo prostega delovnega Strokovni sodelavec za plan in analize   (m/ž)

 

 

Datum objave: 12. 2. 2024

Rok za prijavo: 27. 2. 2024

Status objave: Razpis

Vrsta objave: Javna objava

Vsebina:

Kandidat mora za zasedbo prostega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izobrazba: VII stopnja, 2 leti delovnih izkušenj
 • alternativna izobrazba: VI/II stopnja, 3 leta delovnih izkušenj, VI/I stopnja, 4 let delovnih izkušenj , V stopnja, 5 let delovnih izkušenj
 • 1 leto oz. 3 leta delovnih izkušenj
 • vozniški izpit kategorije B.

Opis del in nalog:

 • pripravljanje in izdelovanje mesečnih, letnih, srednjeročnih in dolgoročnih planov in poročil,
 • odgovornost za izdelavo elaboratov oblikovanja cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
 • spremljanje smernic razvoja podjetja,
 • pripravljanje predlogov za izvajanje in nadzor finančne politike, strategije in poslovnih načrtov podjetja,
 • odgovornost za pripravo poslovnih načrtov in letnih poročil,
 • odgovornost za vsebinsko in finančno pripravljanje in sprejem cenikov,
 • sodelovanje z organi upravljanja družbe, sodelovanje z organi lokalnih skupnosti,
 • analiziranje in pripravljanje poročil o izvajanju planskih smernic,
 • izdelovanje raznih analiz in poročil,
 • pripravljanje analiz stroškov poslovanja, – sodelovanje pri kreiranju cenovne politike operativno tehničnih sektorjev in služb,
 • priprava in poročanje obdobnih in letnih računovodskih izkazov in poslovnih poročil,
 • dajanje informacij in strokovnih nasvetov sodelavcem v službah in vodjem sektorjev in služb za reševanje tekoče problematike,
 • sodelovanje pri izdelavi raznih strokovnih gradiv in priprava gradiv,
 • izdelovanje projektnih nalog in koordinacija s področja planiranja in analiz ter odgovornost za izdelana gradiva in dokumentacijo,
 • sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo javnih naročil,
 • vodenje postopkov javnega naročanja, od ugotavljanja potreb po izvedbi postopka, do izvedbe le teh in sprejema odločitve v teh postopkih,
 • proučevanje javnih razpisov, razlaganje in svetovanje z vidika skladnosti z usmeritvami podjetja,
 • vnos sklenjenih pogodb in pogodbenih cen v informacijski sistem,
 • svetovanje glede interno oblikovanih strokovnih postopkov javnih razpisov,
 • odgovornost za pripravo aktov podjetja s področja ZJN in drugih predpisov, povezanih z javnim naročanjem,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oziroma so pogoj za nadaljevanje drugih del,
 • opravljanje katerihkoli drugih občasnih ali nujnih del po nalogu nadrejenega, ob predpostavi, da dela ustrezajo znanjem, sposobnostim in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju posebnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • dokazilo o izobrazbi

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s poskusno dobo šest (6) mesecev.

Razpis je objavljen tudi javno na Zavodu za zaposlovanje.